Zru3D-okoli-B3
Rodinné domy na klíč
Zru3D-okoli-B4

TOP Realizované projekty

Kde působíme?

Plzeňsko a okolí. Ale nejen zde.

Co nabízíme?

Slušnost, slušnost a zase slušnost… Nechceme, aby toto obyčejné slovo bylo jen frází, ale aby bylo vždy v popředí – od první konzultace, v průběhu celé spolupráce včetně konkrétní realizace až do závěrečného předání díla.

Kdo jsme?

Jsme menší rodinná stavební společnost, která působí na trhu od roku 1992. Naším nosným programem je výstavba rodinných domů na klíč.

V roce 1992 jsem našel dostatek odvahy a vrhl se na pole podnikání. Mojí první podnikatelskou aktivitou byla výroba dřevěných obalů, zejména pak dřevěných palet. Ovšem již za několik měsíců jsem svůj podnikatelský záměr rozšířil o stavební práce. Na počátku firma sestávala ze mne, mojí manželky a několika málo zedníků.Rodinný dům - výstavba

Postupem času jsme se stali jedním z největších výrobců dřevěných palet na západě Čech a i počet zakázek pro stavební firmu utěšeně rostl. V souladu s tímto rozvojem zakázek rostl i počet zaměstnanců. Zejména ta část našich podnikatelských aktivit, která se zaměřovala na stavebnictví, získávala stále více zakázek a stála nás stále více času. Již od počátku jsme se vydali cestou kvality nabízené práce. Zisky sice díky této filozofii nebyly tak vysoké jako u ostatních stavebních firem, nicméně spokojení zákazníci nám tento fakt bohatě vynahrazovali a vynahrazují doteď. V souvislosti s kvalitou práce je třeba zmínit se o našich zaměstnancích, z nichž drtivá většina pro nás pracuje dosud a jejichž přístupu a oddanosti firmě si velice ceníme. Vedle zaměstnanců musíme také říci, že i naši dodavatelé mají velkou zásluhu na tom, kde je firma dnes, a to hlavně díky kvalitě jimi odváděné práce.

Neustále narůstající počet zakázek vedl k tomu, že od roku 1998 se může firma ZSCHERP – HOLZPRODUKT považovat za firmu převážně stavební, a to i přesto, že objem zakázek v oblasti dřevovýroby nebyl a není nikterak nízký. Naší doménou se staly stavby rodinných domů na klíč, avšak máme za sebou také několik větších průmyslových staveb. Na konci roku 2000 naše firma změnila právní subjektivitu a stala se obchodní společností s ručením omezeným.

V průběhu dalších let jsme začali našim zákazníkům nabízet výstavbu rodinných domů na pozemcích, které byli v našem vlastnictví. Tento způsob výstavby pak v současné době převažuje. Pokud se chcete podívat, jaké stavby máme „na svědomí“, klikněte na záložku galerie.

Bedřich Zscherp – jednatel
ZSCHERP – HOLZPRODUKT s.r.o.